Кафедра соціології та політології є структурним підрозділом Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного авіаційного університету і є випусковою в плані професійної підготовки фахівців освітнього ступеня "Бакалавр", "Магістр" за спеціальністю «Соціологія».

Кафедра заснована в березні 2000 року на базі реорганізованої кафедри соціально-політичних відносин. Навчальний процес на кафедрі організований у відповідності до сучасних освітніх стандартів підготовки фахівців з соціології, що забезпечує їх конкурентоспроможність на ринку праці. Рівень професорсько-викладацького складу кафедри є одним з найкращих поміж соціологічних кафедр м. Києва. Навчальний процес на кафедрі забезпечують 23 викладачі, з яких 20 мають науковий ступінь та вчене звання, серед них 4 професори і 11 доцентів.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі методичних та методологічних семінарів, науково-практичних українських та міжнародних конференціях, дослідницьких проектах з соціально-економічної, соціокультурної, політичної проблематики.

За сумісництвом на кафедрі працюють:

ЗЛОБІНА Олена Геннадіївна – професор, доктор соціологічних наук
РОМАНЕНКО Юрій Вікторович – професор, доктор соціологічних наук
ЯКОВЕНКО Юрій іванович – професор, доктор соціологічних наук
ДАЦЮК Андрій Васильович – доцент, кандидат політичних наук
СЕМЕНЕЦЬ-ОРЛОВА Інна Андріївна – доцент, кандидат політичних наук 


Структурні підрозділи:

У складі кафедри функціонують навчально-практична лабораторія соціологічної аналітики і проектування (НПЛ) «АІСТ (Авіаційно-інноваційні соціологічні теми)» та методичний кабінет.

На кафедрі діє аспірантура за науковою спеціальністю 22.00.03 – «Соціальні структури та соціальні відносини». 


Контактна інформація

Кафедра розташована у корпусі № 8, на 7 поверсі, ауд. 707.

Завідувач кафедри – ауд. 709, тел. 408-32-40,

Викладацька – 406-71-53.

Навчально-практична лабораторія – 406-76-28.

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве