Секція «Лінгвістичні та методичні аспекти викладання іноземних мов професійного спрямування»

news24-25 березня 2011 р. в рамках науково-практичної конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти України» на кафедрі іноземних мов за фахом  працювала секція «Лінгвістичні та методичні аспекти викладання іноземних мов професійного спрямування». Під час роботи конференції були проведені: пленарне засідання спільно з кафедрою педагогіки та психології професійної освіти; секційні засідання та круглий стіл.

 


  На конференцію від секції «Лінгвістичні та методологічні аспекти викладання іноземних мов професійного спрямування» було подано 61 доповідь. Серед гостей конференції були науковці та викладачі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Воєнно-дипломатичної академії Міністерства оборони України, Інституту вищої освіти АПН України, Національної академії прокуратури України, Київського університету ім. Б.Грінченка, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Львівського національного університету ім. І. Франка, Східноєвропейського університету економіки та менеджменту, Донбаського державного технічного університету.

  Науково-практичні висновки та рекомендації, що їх було надано доповідачами, відображають наступну тематику:

  1) проблеми прикладного застосування результатів та висновків філологічних досліджень у навчальному процесі;
  2) компетентністний підхід у навчанні іноземних мов; рекомендації щодо навчання іноземних мов та організації самостійної роботи;
  3) комп’ютерні технології у навчанні;  комунікативні методики та вимоги інтерактивного навчання;
  4) термінографія; лексикографічна робота в ВНЗ; практичні наробки професійної лексикографії;
  5) методичні аспекти перекладу, етно-культурна складова перекладу.

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве