Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими основними напрямами: 

 • дослідження в галузі перекладознавства, зокрема галузевого перекладу;
 • дослідження в галузі авіаційної термінології;
 • дослідження в галузі англійської філології;
 • дослідження в галузі методології формування професійного мовлення у майбутніх фахівців авіаційної галузі

Ці напрями включають такі теми: 

 • типологічні, перекладацькі та методологічні аспекти функціонування лексичних одиниць галузевого тексту;
 • відтворення англомовної фахової лексики засобами української мови;
 • переклад авіаційної термінології;
 • комунікативно-прагматичні аспекти перекладу;
 • лексичні, граматичні, стилістичні та прагматичні аспекти функціонування англійської мови в синхронії та діахронії;
 • теоретико-методологічні засади формування професійного мовлення у майбутніх фахівців авіаційної галузі;
 • формування професійної компетентності у майбутніх перекладачів авіаційної галузі.

Розвиток міжнародних зв’язків

 • міжнародні контакти, обмін досвідом та наукові публікації у рамках міжнародної науково-практичної конференції «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика», яку щороку проводить кафедра (частка закордонних науковців, що беруть участь у конференції, щороку складає 35-40%);
 • участь студентів у закордонних академічних програмах «Польський Еразмус для України», Fulbright Graduate Student Program та інших;
 • наукові публікації науково-педагогічних працівників та студентів у закордонних наукових виданнях, зокрема таких, що входять до міжнародних наукометричних баз даних;
 • участь науково-педагогічних працівників у наукових конференціях та стажування за кордоном;
 • участь у заходах з Janet C. Demiray English Teacher Resource Center Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
 • надання освітніх послуг іноземним студентам.

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве