Навчальні дисципліни, які викладає кафедра:

 

ОС «Бакалавр»:

 • Вступ до мовознавства
 • Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)
 • Практична фонетика англійської мови
 • Практична граматика англійської мови
 • Сучасні інформаційні технології в перекладацькій діяльності
 • Теоретична фонетика англійської мови
 • Історія зарубіжної літератури
 • Практичний курс англійської мови
 • Вступ до перекладознавства
 • Лінгвокраїнознавство
 • Основи наукової діяльності
 • Порівняльна лексикологія англійської та української мов
 • Порівняльна граматика англійської та української мов
 • Основи ділової комунікації
 • Основи професійної діяльності перекладача
 • Основи теорії міжкультурної комунікації
 • Практика перекладу галузевої літератури
 • Історія англійської мови
 • Переклад в авіаційній галузі
 • Стилістика англійської мови
 • Теорія перекладу
 • Практика усного перекладу
 • Основи послідовного перекладу та техніки нотування
 • Методика викладання іноземних мов

 

ОС «Магістр»

 • Актуальні питання перекладознавства
 • Переклад галузевої літератури
 • Редагування науково-технічних перекладів
 • Методика викладання іноземних мов і перекладу у вищій школі
 • Ділова англійська мова
 • Академічна англійська мова
 • Методологія та організація перекладознавчих досліджень
 • Загальне мовознавство
 • Усний переклад
 • Риторика

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве