ІІ Міжнародний симпозіум «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація»

Шановні колеги, дорогі друзі, молоді вчені, студенти! Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету протягом березня-квітня 2019 року проводить ІІ Міжнародний симпозіум «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація». Симпозіум об’єднає наукові та науково-популярні заходи з метою формування публічного наукового дискурсу щодо проблем розвитку гуманітарного та соціально-політичного знання в умовах сучасного глобалізованого соціуму.

Dear colleagues, friends, young scientists and students, We have the pleasure to announce the 2nd International Symposium “Humanitarian Discourse of the Multicultural World: Science, Education, Communication” to be held at the Faculty of Linguistics and Social Communications of the National Aviation University, Ukraine, during March-April 2019. The Symposium will feature a series of scientific and educational events aimed at contributing to the public scholarly discourse on the topics relevant for the development of the Humanities, Social and Political sciences in the context of the present-day globalized society.

 

СПІВОРГАНІЗАТОРИ

 • Ahi Evran Üniversitesi (Türkiye Cumhuriyeti)
 • Bingöl Üniversitesi (Türkiye Cumhuriyeti)
 • Telkom University (Republic Indonesia)
 • Lithuanian State Modern Archives (Lietuvos Respublika)
 • Bingöl University Science and Literature (Türkiye Cumhuriyeti)
 • Baku State University (Azərbaycan Respublikası)
 • The John Paul II Catholic University (Rzeczpospolita Polska)
 • Warsaw University of Maria Sklodowska-Curie (Rzeczpospolita Polska)
 • Lufthansa Technik (Hungary)
 • University of Silesia (Rzeczpospolita Polska)
 • University of Zagreb (Republika Hrvatska)
 • Yunus Emre Enstitüsü (Kiev Büyükelçiliği)
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
 • Київський національний лінгвістичний університет 
 • Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України
 • Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
 • Інститут проблем виховання НАПН України
 • Воєнно-дипломатична академія 
 • Міністерства оборони України імені Євгенія Березняка 
 • Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
 • Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
 • Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства
 • Державний архів Київської області

 

ПРОГРАМА СИМПОЗІУМУ 
(березень - квітень 2019 року)

12 березня 2019 року - ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ СИМПОЗІУМУ 
Національний авіаційний університет, 1 корпус, Зал вченої ради НАУ, початок о 10.00

14 березня 2019 року - Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного суспільства в фокусі соціології»
Кафедра соціології та політології НАУ (8 корп., каб. 707)
Тел.: +38 044 406 71 53
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Web: http://tinyurl.com/y3cda86d

20-21 березня 2019 року - Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні та методологічні аспекти викладання іноземних мов професійного спрямування»
Кафедра іноземних мов за фахом НАУ (8 корп., каб. 1307)
Тел.: +38 044 406 72 42
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Web: http://tinyurl.com/y4v6x27f

21-22 березня 2019 року - Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти»
Кафедра педагогіки та психології професійної освіти НАУ (8 корп., каб. 706)
Тел.: +38 044 406 75 40
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  
Web: http://tinyurl.com/yyez9ls6

22 березня 2019 року - Круглий стіл «Проблеми термінології: сучасний аспект»
Кафедра української мови та культури НАУ (8 корп., каб. 901)
Тел.: +38 044 406 77 14
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Web: http://tinyurl.com/y29bnory

26 березня 2019 року - Круглий стіл «Трансформація мови комунікацій у мережевому суспільстві»
Кафедра філософії НАУ (8 корп., каб. 1005)
Тел.: +38 044 406 74 01
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Web: http://tinyurl.com/y66bdpem

28 березня 2019 року - Всеукраїнський науково-практичний семінар «Соціальна робота як реалізація завдань соціальної політики держави»
Кафедра соціальних технологій НАУ (8 корп., каб. 1204)
Тел.: +38 044 406 74 60
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Web: http://tinyurl.com/y6qk2p7b

1-5 квітня 2019 року - Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». Напрям «Гуманітарні науки»
Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій НАУ (8 корп., каб. 807)
Тел.: +38 044 406 75 00
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Web: http://tinyurl.com/y26k4qrc

5-6 квітня 2019 року - Міжнародна науково-практична конференція «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика»
Кафедра англійської філології і перекладу НАУ (8 корп., каб. 1403)
Тел.: +38 044 406 68 36
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Web: http://tinyurl.com/y3kwy8cl

11 квітня 2019 року - Науково-практичний семінар «Цифрові трансформації та інститути соціальної пам’яті»
Кафедра історії та документознавства НАУ (8 корп., каб. 608)
Тел.: +38 044 406 73 00
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Web: http://tinyurl.com/y589zqwv

15-19 квітня 2019 року - Науково-практичний семінар «Полікультурний калейдоскоп: тиждень іноземних мов»
Кафедра іноземної філології НАУ (8 корп., каб. 1512)
Тел.: +38 044 406 68 37
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Web: http://tinyurl.com/y68xqvsu

18 квітня 2019 року - Круглий стіл «Соціально-політичні науки в авіаційному університеті: стан і перспективи»
Кафедра соціології та політології НАУ (8 корп., каб. 707)
Тел.: +38 044 406 71 53
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Web: http://tinyurl.com/yxmpds45

23-24 квітня 2019 року - Міжнародна науково-практична конференція «Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень»
Кафедра авіаційної психології НАУ (8 корп., каб. 1207)
Тел.: +38 044 406 71 16
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Web: http://tinyurl.com/y3qjsf33

 

НАУКОВІ ТА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ЗАХОДИ
ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ

13 березня 2019 року - Літературна вітальня «Намисто із Шевченкових поезій» на базі навчальної лабораторії українознавчих студій 
Докладно: Кафедра української мови та культури. Тел.: 406-77-14

13 березня 2019 року - Круглий стіл «Духовні горизонти сучасного українського суспільства»
Докладно: Кафедра філософії. Тел.: 406-74-01

14 березня 2019 року - Коуч-сесія: Шевченкове слово лунає у віках
Докладно: Кафедра української мови та культури. Тел.: 406-77-14

20 березня 2019 року - Круглий стіл молодих учених, аспірантів, студентів «Тарас Шевченко: вчора, сьогодні, завтра»
Докладно: Кафедра української мови та культури. Тел.: 406-77-14

21 березня 2019 року - Авторська гра «АЛІАС» (для студентів психологів та соціальних робітників
Докладно: Кафедра соціальних технологій. Тел.: 406-75-40

21 березня 2019 року - Зустріч студентів з авіаційним психологом ICAO
Докладно: Кафедра авіаційної психології. Тел.: 406-71-16

 

 

SYMPOSIUM PROGRAM

12 March 2019 - SYMPOSIUM PLENARY SESSION

14 March 2019 - All-Ukrainian Scientific Conference “Topical issues of the present-day society in sociological perspective”
http://tinyurl.com/y3cda86d

20-21 March 2019 - International Scientific Conference “Linguistic and methodological aspects of professionally-oriented foreign language teaching”
http://tinyurl.com/y4v6x27f

21-22 March 2019 - International Scientific Conference “Topical issues of higher vocational education”
http://tinyurl.com/yyez9ls6

22 March 2019 - Panel “Terminology problems: current aspect”
http://tinyurl.com/y29bnory

26 March 2019 - Panel “Transformation of Language communication in Network society”
http://tinyurl.com/y66bdpem

28 March 2019 - All-Ukrainian Scientific Seminar “Social work as implementation of public social policy” 
http://tinyurl.com/y6qk2p7b

1-6 April 2019 - International Conference of Young Scientists and Students “POLIT. Challenges of Science Today”. The Humanities. 
http://tinyurl.com/y26k4qrc

5-6 April 2019 - International Scientific Conference “General and specialist translation / interpretation: theory, methods, practice” 
http://tinyurl.com/y3kwy8cl

11 April 2019 - Scientific Seminar “Digital Transformation and Institutions of Social Memory”
http://tinyurl.com/y589zqwv

15-19 April 2019 - Scientific Seminar “Polycultural kaleidoscope: foreign language week”
http://tinyurl.com/y68xqvsu

18 April 2019 - Panel “Social and Political Sciences at an aviation university: current situation and prospects”
http://tinyurl.com/yxmpds45

23-24 April 2019 - International Scientific Conference “Aviation and Extreme Psychology in the context of technological advances”
http://tinyurl.com/y3qjsf33

 

SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL EVENTS
FOR PHD STUDENTS, YOUNG SCIENTISTS AND STUDENTS

13 March 2019 - Literary Hall “Beads Of Shevchenko’s Poems” on the basis of educational laboratory of Ukrainian studies 
Details: The Ukrainian Language and Culture Department. Tel.: 406-77-14

13 March 2019 - Panel “Spiritual horizons of modern Ukrainian society” 
Details: The Philosophy Department. Tel.: 406-74-01

14 March 2019 - Coaching session “Shevchenko’s word Is Heard Through the Centuries”
Details: The Ukrainian Language and Culture Department. Tel.: 406-77-14

20 March 2019 - Panel for Phd students, young scientists and students “Taras Shevchenko: yesterday, today, tomorrow”
Details: The Ukrainian Language and Culture Department. Tel.: 406-77-14

21 March 2019 - Author game “ALIAS” (for students psychologists and social workers)
Details: The Social Technologies Department. Tel.: 406-75-40

21 March 2019 - Meeting of Students with ICAO aviation psychologist 
Details: The Department of Aviation Psychology. Tel.: 406-71-16

26 March 2019 - Panel “Document Management: modern requirements and challenges”
Details: The History and Documentation Department. Tel.: 406-73-00

29 March 2019 - The Xth Interuniversity Young Translators Contest 
Details: The Department of Foreign Philology Tel.: 406-68-36

5 April 2019 - Master class “The Role of ICT in Translation work” by director of translation company TRANSLATEL Ltd 
Details: The Department of Foreign Philology Tel.: 406-68-36

5 April 2019 - Training “Development of crisis perception skills under the action of extreme situation stress factors”
Details: The Department of Aviation Psychology. Tel.: 406-71-16

12 April 2019 - Education Essay Competition dedicated to the International Day of Aviation and Cosmonautics 
Details: The Ukrainian Language and Culture Department. Tel.: 406-77-14

12 April 2019 - Student Video Contest “Man allegedly does not fly ... A wing has. ...”
Details: The Ukrainian Language and Culture Department. Tel.: 406-77-14

24 April 2019 - Philosophy Film Club «Human Freedom of choice and responsibility in the Twenty-First Century»
Details: The Philosophy Department. Tel.: 406-74-01

22-26 April 2019 - Psychology Week at NAU 
Details: The Department of Pedagogy and Psychology of Professional Education. Tel.: 406-77-68

https://www.facebook.com/events/243436719943278/?active_tab=about


Як взяти участь?

Якщо вас зацікавили запропоновані вище заходи, звертайтеся, будь ласка, за контактами, вказаними в Інформаційних листах

Он-лайн реєстрація http://conference.nau.edu.ua/index.php/HD/HG2018?fbclid=IwAR0OuSjRB1aij-16V3u-DcW9KLCtqka_H6WmqKpUHUocLxZEA6fjzVXQbyM

Приєднуйтесь до події в мережі Facebookhttps://www.facebook.com/events/243436719943278/

 

З усіма питаннями звертайтеся за такими контактами

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
             Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Телефони: (+38044) 406-70-36, 406-75-00
Viber: (+38097) 756-43-43 - Ягодзінський Сергій Миколайович (декан факультету)
Адреса: 03058 Україна, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, корп. 8, каб. 8.807

 

З повагою, декан факультету лінгвістики та
соціальних комунікацій НАУ

Ягодзінський Сергій Миколайович,
доктор філософських наук, професор 

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве