Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету


 

Запрошуємо до участі у IV Міжнародному симпозіумі!

Рисунок1Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій запрошує до участі в ІV Міжнародному симпозіумі «Соціокультурний дискурс глобалізованого світу: наука, освіта, комунікація». Симпозіум відбудеться у період з 16 березня по 18 травня 2021 року та об’єднає наукові та науково-популярні заходи з метою формування суспільного дискурсу щодо проблем розвитку гуманітарного й соціально-політичного знання в умовах глобалізованого світу. У роботі Симпозіуму передбачено проведення семи міжнародних, десяти всеукраїнських конференцій, семінарів, круглих столів, серії науково-популярних заходів для молодих учених та здобувачів вищої освіти.

Вітаємо Ладогубець Наталію Віталіївну з обранням деканом Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій!

Конференція трудового колективу 09.03.219 березня 2021 року на факультеті лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету відбулася Конференція трудового колективу. Учасниками конференції стали 122 члена із 129 представників, делегованих на захід, тому Конференцію було визнано правочинною.

Філософський кіноклуб: реконструкція античного політичного ідеалу в ученні Арістотеля

Рисунок3 1

4 березня 2021 року в онлайн-режимі на платформі Classroom (Meet) відбулося засідання філософського кіноклубу «Від соціальних утопій до наукової альтернативи сталого розвитку». Модератори – доценти Іван Скиба та Оксана Скиба. Тема засідання: «Витоки європейського утопізму в соціальних ідеалах Античності». У поточу зустріч за приклад античних джерел ідей утопізму бралося учення Арістотеля про ідеальну державу.

Міжнародна наукова конференція WIAD21

 

1

27-28 лютого 2021 року завідувач кафедри історії та документознавства Ірина ТЮРМЕНКО, доцент кафедри історії та документознавства Леся ХАЛЕЦЬКА та доцент кафедри англійської філології і перекладу Ірина СТРУК взяли участь у роботі Міжнародної наукової конференції WIAD21, яка пройшла на базі університетету Миколая Коперника в Торуні (Республіка Польща).

Конференція трудового колективу ФЛСК

7575

Національний банк України та Національний авіаційний університет: грані співпраці

дк1

22 лютого 2021 року відбулася онлайн зустріч студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», викладачів кафедри історії та документознавства ФЛСК із фахівцями Національного банку України.

Вчена рада факультету

55

11 лютoгo 2021 рoку вiдбулoся зaсiдaння вченoї рaди Фaкультету лiнгвiстики тa сoцiaльних кoмунiкaцiй.

Зaсiдaння пройшло iз дoтримaнням кaрaнтинних oбмежень вiдпoвiднo дo пoстaнoви Кaбiнету Мiнiстрiв Укрaїни вiд 22 липня 2020 рoку № 641 «Прo встaнoвлення кaрaнтину тa зaпрoвaдження пoсилених прoтиепiдемiчних зaхoдiв нa теритoрiї iз знaчним пoширенням гoстрoї респiрaтoрнoї хвoрoби COVID-19, спричиненoї кoрoнaвiрусoм SARS-CoV-2» (зi змiнaми).

Участь у ХІV круглому столі «Українське суспільство і пам'ять про Голокост: наукові та освітні аспекти»

127 січня 2021 року старша викладачка кафедри соціології та політології Грищенко Неля разом зі студентками 4 курсу спеціальності «Соціологія» Королюк Катериною та Бублик Ольгою взяли участь у щорічному круглому столі «Українське суспільство і пам'ять про Голокост: наукові та освітні аспекти».
Даний захід було приурочено до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, який проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, в пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни.

Результати І туру ЗАВТРА UA

изображение viber 2021-02-08 14-54-23

Вітаємо наших студентів, які впевнено подолали 1 тур у Конкурсу Стипендіальної програми «Завтра.UA» 2020/2021.

До конкурсу було зареєстровано 500 пакетів документів студентів з 99 ЗВО України, 402 студенти пройшли далі, серед них 10 студентів ФЛСК! Дякуємо всім, хто долучився до підготовки, та допоміг нашій талановитій молоді. Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій вітає всіх учасників другого туру конкурсу! Бажаємо перемоги!

Артеменко Наталія Сергіївна, спеціальність 053 Психологія

Вахнован Діана Святославівна, спеціальність 053 Психологія

Вилущак Анна Володимирівна, спеціальність 035 Філологія

Євменова Ольга Костянтинівна, спеціальність 053 Психологія

Закревська Анна Ігорівна, спеціальність 053 Психологія

Ігнатенко Дар'я Романівна, спеціальність 053 Психологія

Палій Валерія Валентинівна, спеціальність 035 Філологія

Прохоренко Яна Сергіївна, спеціальність 053 Психологія

Татуян Анастасія Сергіївна, спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Циганкова Вікторія Олександрівна, спеціальність 053 Психологія

Співпраця кафедри історії та документознавства із стейкхолдерами в дії

Безымянный5

21 січня 2021 року на засіданні кафедри історії та документознавства пройшло обговорення ОП «Документознавство та інформаційна діяльність» зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ОС «Магістр», яка орієнтована на здобувачів 2021 року вступу.

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве