Новини Навчально-наукового гуманітарного інституту


 

Актуальні проблеми сучасної філософії

DSCN12583-4 квітня 2013 року на кафедрі філософії відбулося засідання секції «Актуальні проблеми сучасного філософського знання» ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». З вітальним словом до учасників конференції звернулася завідувач кафедри доктор філософських наук, професор Л.Г. Дротянко. Робота проходила за двома підсекціями: «Історія філософії. Логіка. Філософія науки. Соціальна філософія» та «Етика. Естетика. Релігієзнавство. Проблема людини в філософії».

Європейський вибір вищої технічної освіти

103 квітня 2013 року на кафедрі педагогіки та психології професійної освіти відбулося засідання секції XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. сучасні проблеми науки» «Європейський вибір вищої технічної освіти». На засіданні секції були представлені доповіді аспірантів і студентів Національного авіаційного університету, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київського університету імені Бориса Грінченка, ДВНЗ «Університету менеджменту якості освіти». Обговорювалися проблеми, пов’язані з усвідомленим вибором старшокласниками майбутньої професії, актуальної на вітчизняному ринку праці; з організацією освітньої діяльності як основи ефективної професійної підготовки у вищому навчальному закладі; з професійною самореалізацією майбутніх фахівців; з аналізом управлінської складової професійної діяльності в сучасних умовах. Учасники конференції продемонстрували високий рівень підготовки із заявлених для участі в засіданні питань, розвиненість комунікативних умінь партнерської взаємодії.

Вивчаємо документальні комунікації

15743-4 квітня на кафедрі історії та документознавства відбулася робота секції «Документальні комунікації в інформаційному суспільстві» в рамках ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Політ. Сучасні проблеми науки». З доповідями виступали аспіранти й студенти нашого університету та Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Проблематика виступів була актуальною і різнобічною. Учасники представили результати своїх досліджень традиційних та електронних документів, історичні питання функціонування традиційних діловодних, кінофотофоно- і відео документів. У ході роботи секції було обговорено питання щодо шляхів удосконалення роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах влади. Авторів кращих доповідей було відзначено грамотами директора Гуманітарного інституту.

Сучасні проблеми суспільства очима соціологів

IMG_01403-4 квітня 2013 року на кафедрі соціології відбулося засідання секції «Сучасні проблеми суспільства», що пройшла в рамках ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». У роботі секції взяли участь 39 учасників, які обговорювали актуальні питання сьогодення. Варто відзначити цікаві та змістовні виступи наших студентів: Губи Л. і Міщенко К. стосовно проблеми двомовності у сучасному українському суспільстві та Тіщенко Ю. щодо динаміки ціннісних орієнтацій студентської молоді. Сподіваємося, що участь у конференції стане гарним підґрунтям для подальшої успішної наукової роботи студентів та молодих учених.

Комунікація як предмет спілкування

DSC033005 квітня 2013 року старший викладач кафедри педагогіки та психології професійної освіти Наталія Демченко провела методичний семінар для студентів Гуманітарного інституту на тему: «Розвиток процесу обміну інформації між людьми». Його метою був розвиток міжособистісного спілкування особистості, тобто комунікації. У процесі заняття студенти самостійно ідентифікували загальний зміст комунікації, єдину точку зору та досягнення згоди з приводу різних ситуацій або проблем, які виникають у процесі спілкування у житті людини. Учасники навчились формувати навички подолання комунікативних бар’єрів передачі інформації між партнерами по спілкуванню та аналізувати засоби передачі і отримання інформації від різних джерел (рідних, друзів, однокурсників, засобів масової інформації тощо). Вважаємо, що проведений захід зміцнить теоретичні знання студентів.

На крилах науки

DSC04628Цьогоріч уперше в Національному авіаційному університеті на студентській конференції «Політ. сучасні проблеми науки» кафедрою української мови та культури було представлено секцію «Лінгвокультурологія». Як нова наукова дисципліна, що вивчає живі комунікативні процеси, зокрема зв'язок мовних елементів із культурою й менталітетом народу, традиціями та звичаями, лінгвокультурологія привернула увагу понад шістдесяти студентів та молодих науковців, які подали до розгляду тези своїх розвідок. 35 студентів із різних інститутів НАУ на секційному засіданні представили свої доповіді на обговорення.

Політ 2013: Іноземні мови за фахом

33 та 4 квітня 2013 року на кафедрі іноземних мов за фахом відбулося засідання секції «Іноземні мови за фахом» в рамках ХIІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки», в якій брали участь з доповідями англійською мовою аспіранти та студенти Інституту економіки та менеджменту, Аерокосмічного Інституту, Гуманітарного та Інституту комп’ютерних інформаційних технологій.

До 70-річчя визволення м. Києва

IMG_41114 квітня 2013 року кафедра історії та документознавства провела «круглий стіл» (координатор – доцент О. Захарчук). Захід був розрахований на студентів перших курсів різних напрямів підготовки НАУ та мав на меті ознайомити їх з історією визволення Києва від німецько-нацистських загарбників. Олег Захарчук привітав учасників та відзначив важливість подібних заходів. Також він зробив історіографічний аналіз сучасних видань присвячених визволенню м. Києва. У роботі «круглого столу» брали участь 11 студентів перших курсів різних спеціальностей, які під керівництвом викладачів кафедри підготували змістовні та цікаві доповіді, що були присвячені 70-річчю визволення Києва від нацистських загарбників. Троє з них нагороджені грамотами директора ГМІ: Мощанський Тарас (студент 101 групи ФЛА); Кальян Ганна (студентка 108 групи ІЕБ); Дробот Барбара (студентка 103 групи ІАП).

Перший крок у політичну науку

53-4 квітня 2013 року в рамках ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» працювала секція соціально-політичних наук. Роботу секції відкрив в.о. завідувача кафедри політології та соціальних технологій доцент І.Ф. Тімкін. У роботі засідання взяли участь 40 аспірантів та студентів НАУ різних інститутів та факультетів. Учасники висловлювались та дискутували з приводу найактуальніших проблем сучасної політології та соціальних технологій. Під час роботи секції піднімалися питання пріоритетних завдань молодіжної політики, ролі волонтерів у соціальній сфері, роботи з дітьми з обмеженими можливостями та дітьми позбавленими батьківського піклування, профілактики правопорушень серед неповнолітніх, соціального проектування, застосування танцювально-рухової терапії. Актуальними політологічними питаннями секції стали: співвідношення політики і моралі, сучасні проблеми політичного розвитку, євроінтеграція України, особливості політичної свідомості української молоді, проблеми становлення громадянського суспільства в Україні, ідеологічна ситуація в Україні, взаємозв’язок релігії та державотворчих процесів в Україні. Сподіваємося, перші спроби наукової роботи аспірантів та студентів стануть для них міцним підґрунтям для подальших наукових здобутків.

Англійський дискусійний клуб

_24 квітня 2013 року в рамках щомісячного дискусійного клубу «Вивчаємо іноземну мову на матеріалі художніх фільмів», що функціонує на кафедрі іноземної філології пройшло чергове засідання його учасників. Під керівництвом викладача кафедри іноземної філології Давиденко Алли Олександрівни студенти переглядали художній фільм Френка Дарабонта «The Green Mile» та залучилися до бесіди-обговорення проблематики фільму, вражень від побаченого та свого ставлення до питань, що піднімалися у фільмі. Бесіда вийшла настільки змістовною та цікавою, що студенти напрямів «Психологія», «Соціологія» та «Соціальна робота» висловили побажання більш детально розглянути ці проблеми під час навчальних занять.

Англійський дискусійний клуб

_24 квітня 2013 року в рамках щомісячного дискусійного клубу «Вивчаємо іноземну мову на матеріалі художніх фільмів», що функціонує на кафедрі іноземної філології пройшло чергове засідання його учасників. Під керівництвом викладача кафедри іноземної філології Давиденко Алли Олександрівни студенти переглядали художній фільм Френка Дарабонта «The Green Mile» та залучилися до бесіди-обговорення проблематики фільму, вражень від побаченого та свого ставлення до питань, що піднімалися у фільмі. Бесіда вийшла настільки змістовною та цікавою, що студенти напрямів «Психологія», «Соціологія» та «Соціальна робота» висловили побажання більш детально розглянути ці проблеми під час навчальних занять.

Адреса Інституту:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Дирекція Інституту:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве