Про Навчально-науковий гуманітарний Інститут

nau8

Навчально-науковий гуманітарний інститут (скорочено – НН ГМІ) створений у структурі Національного авіаційного університету 10 квітня 2003 року. З часу заснування й до травня 2018 року інститут очолював доктор філологічних наук, професор Гудманян Артур Грантович. З травня 2018 року директором інституту призначено доктора філософських наук, професора Ягодзінського Сергія Миколайовича.

Інститут здійснює підготовку фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальностями та спеціалізаціями:

029«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Освітньо-професійна програма – Документознавство та інформаційна діяльність

035 «Філологія»
Спеціалізація – 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

053 «Психологія»
Освітньо-професійна програма – Психологія
Освітньо-професійна програма – Практична психологія
Освітньо-професійна програма – Психологія бізнесу

054 «Соціологія»
Освітньо-професійна програма – Соціологія
Освітньо-професійна програма – Соціологічна експертиза соціально-політичних процесів

231 «Соціальна робота»
Освітньо-професійна програма – Соціальна робота

Докладна інформація про підготовку фахівців, сертифікати ЗНО, профорієнтаційні матеріали, умови вступу і т.п. міститься в розділі «Абітурієнту » офіційного сайту інституту. 

 

Структура Навчально-наукового Гуманітарного інституту 

Новая структура ГМІ 2018-07-04

IMG 7820

456

 В Інституті працює висококваліфікований колектив, серед яких – 25 докторів наук і професорів, 180 доцентів і кандидатів наук. Станом на 1 вересня 2018 року до складу інституту входить 12 кафедр, із них 6 - випускових, 3 навчально-наукові та 9 навчальних лабораторії, комп'ютерні класи, лінгафонні кабінети, спортивний комплекс тощо. Більш детально зі структурою інституту можна ознайомитися в меню "Кафедри". 

Створення Навчально-наукового гуманітарного інституту в структурі Національного авіаційного університету та розгортання профільних кафедр гуманітарного спрямування пов'язане з двома важливими аспектами.

По-перше, невпинно зростає запит суспільства на фахівців гуманітарного профілю, підготовлених до професійної діяльності з урахуванням особливостей певних галузей з притаманною їм специфікою. Найбільш яскравий приклад цьому демонструє авіаційна галузь, яка відрізняється наявністю потенційних небезпек та високим рівнем складності авіаційної техніки і процесу її експлуатації. За сучасних умов безпека авіації найбільшою мірою визначається саме фактором людини. Багатовимірність людського фактору обумовлює актуальність мовної, психологічної, соціологічної, документознавчої складових. Напрацювання авіаційної галузі щодо роботи з фактором людини є найкращими взірцями для багатьох інших галузей діяльності з особливими умовами праці та підвищеним рівнем відповідальності, що створює значний суспільний попит на фахівців-гуманітаріїв, підготовлених в Національному авіаційному університеті.

По-друге, наявність гуманітарної складової в структурі такого навчального закладу, як Національний авіаційний університет, працює на підсилення традиційних напрямів підготовки фахівців, де викладання гуманітарних дисциплін відповідно до сучасних умов потребує кардинального переформатування. Потужні кадрові ресурси для забезпечення гуманітарної складової у підготовці авіаційних та суміжних фахівців інженерно-технічного профілю були сформовани завдяки розвитку у структурі Гуманітарного інституту відповідних кафедр як фахових та наукових осередків з можливостями актуальних спеціалізацій та поглибленого викладання гуманітарних дисциплін. 

Докладно про діяльність інституту, наукові заходи, дані для роботодавців, перелік стейкхолдерів, життя студентів та інша цікава й корисна інформація – на сайті Інституту та у соціальних мережах Facebook Instagram,Twitter , а також у паблік групі Telegram .

 

Адреса Інституту:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Дирекція Інституту:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве